Betalaräkning

Betalaräkning.se bedriver för närvarande ingen kreditgivning för tillfället pga. av omstrukturering inom bolaget.  Nya tjänster kommer inom kort att presenteras.

 

All indrivning av skulder kommer att fortsätta som tidigare.

 

För att komma i kontakt med oss kan du pröva följande:

Min Räkning Finance
Karlavägen 102
Box 24104
10451 Stockholm
Fakturafrågor:
Svea Ekonomi
Tel 08-735 29 59
Email:  faktura@sveaekonomi.se